27336630 2055630794454564 8165910688141039824 n

Diplomirao 1998. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu s usmjerenjem na osnovne kineziološke transformacije i kineziološku rekreaciju.

Potrebna edukacija je preduvjet svakog posla, a osobito u profesiji gdje se radi sa ljudima. Kvalitetni, educirani i treneri sa iskustvom su skupi i njihove si usluge ne mogu svi priuštiti. U nemogućnosti angažiranja profesionalca ljudu se okreću i traže pomoć osoba koje treniraju par godina i vjeruju da svoj princip treninga mogu primijeniti na drugog.

U fitness centru postoje dvije vrste aranžmana. Jedna je da  trener radi kao zaposlenik fitness centra za određenu mjesečnu plaću, i povremeno odradi privati trening, ukoliko postoji u ponudi centra. Kao zaposleniku u takvom aranžmanu cijena treninga se može kretati od 5-10 €. Kako broj centara i trenera svakim danom raste, tako i cijena takvog rada pada.

Goran Sajko YouTube channel

Youtube-128

Indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index, BMI)

Visina

Težina


259a certified-logo-HQ