Sajko Performance Corona 19 Concvict Conditioning

89519331_3890876657596626_3728292583730839552_o.jpg

Sve je spremno za rad u izolaciji, dezinficirano, opremljeno i testirano.

Osobno smatram da se zaista treba držati uputa i slijedećih nekoliko tjedana se držati po strani od gužvi i prevelikog broja ljudi.

Što više boraviti u prirodi na otvorenom a vježbati isključivo u prostoru koji je siguran i nije kontaminiran ne samo sa ljudima nego sa glupostima, kvazi epidemiolozima i lažnim herojima.

Nadam se da će ova ludnica brzo proći ali moramo naučiti lekcije.

Zdravlje i vrijeme su uistinu jedina valuta koju moramo vrednovati i čuvati.

Svijet se u mjesec dana okrenuo naglavačke, pravi ispit humanosti, tolerancije i strpljenja za svakog od nas.

Probudit se ujutro zahvalan na novom danu, na ljudima koji su pored tebe, samom postojanju i bivanju.

Svima će nam dobro doći ovaj reset , da shvatimo da nema niti budućnosti niti prošlosti, planiranja, razočaranja, želja, očekivanja.

Postoji samo sada, i živimo sada jer sve se dešava sa razlogom.

Možda je ovo samo upozorenje da svi malo usporimo, okrenemo se sebi, svojim voljenima, shvatimo koji su uistinu prioriteti u životu, upitamo se koje su naše moralne i etičke vrijednosti.

Neće ovo dugo trajati ali se nadam da ćemo svi izaći malo pametniji, manje bahati i ponizniji prema činjenici da su na ovom planetu virusi boravili puno prije nas i da koliko god tvrdili da smo superiorna bića postajemo neljudi u strahu za vlastitu guzicu te se počinjemo ponašati kao zvijeri.

Možda bi se trebali ugledati na vuka.

Mnogi ga doživljavaju kao zvijer, ali vuk gradi čvrste veze, ima doživotnog partnera i čuva svoj čopor.

Odanost, karakter, intuicija, instinkt, ljubav, požrtvovnost...

Kad bismo upotrijebili arhetipski izraz za opisivanje onoga što određuje snažne veze među vukovima, mogli bismo zaključiti da integritet njihovih veza proizlazi iz pokoravanja drevnoj prirodi život/smrt/život.

Za razliku od ljudi, vukovi ne doživljavaju uspone i padove života, energije, snage, hrane i mogućnosti kao iznenađenja ili kaznu.

Vrhovi i doline jednostavno postoje, a vukovi se po njima kreću koliko god brzo i glatko mogu.

Instinktivna priroda ima tu čudesnu sposobnost da prolazi kroz sve pozitivne blagoslove i sve negativne posljedice, a da dalje zadrži vezu sa sobom i s drugim.

No da bismo mi ljudi živjeli i podarili odanost na taj vrlo prikladan, mudar i zaštitnički i osjećajan način, moramo se sukobiti s onime čega se najviše bojimo.

Svatko od nas to zna za sebe..

Ugledajmo se malo na vukove..

Goran Sajko YouTube channel

Youtube-128

Indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index, BMI)

Visina

Težina


259a certified-logo-HQ