Sled ili prowler

Sled ili saonice su relativno novi rekvizit koji se pojavio unazad nekoliko godina.
Vrlo brzo je našao primjenu u vrhunskom sportu kao jedan od najčešće primjenjivanih rekvizita za razvoj energetskih kapaciteta i poboljšanja akceleracije.


Postoje dvije osnovne vrste, klasične saonice koje su namijenjene vučenju sa tijelom okrenutim od saonica (slika 2) gdje je su više uključeni fleksori kuka ili sa tijelom prema saonicama (slika 3) gdje je opterećenje prebačeno na stražnji kinetički lanac (zadnja loža , gluteus). Osim kondicijske primjene saonice imaju i veliku primjenu u rehabilitaciji zgloba koljena gdje omogučavaju korištenje opterećenja bez direktnog udara na ligamentne sveze te jačanje i rehabilitaciju mišića ekstenzora kuka u obliku hoda gdje nema ekscentrične komponente vježbe pa je i samim time smanjena mogučnost preopterećenja i ponovnog pucanja.
Druga vrsta je “prowler” (slika1) koji je namijenjen isključivo za guranje i pokazao se kao jedan od osnovnih alata za razvoj akceleracije , pogotovo primjenjiv u NFL I NBA.
Oba rekvizita se primjenjuju večinom na otvorenim površinama, trava, tartan ili na specijaliziranoj podlozi u zatvorenom prostoru.
Zbog nemogučnosti primjene rekvizita u zatvorenom prostoru (fitness centar, sportska dvorana) primjenio sam vlastitu preinaku prowlera.
Rekvizit se sastoji od olompijske ploče od 15-20 kg koja se stavi na ručnik ili više komada sašivenih antistatičkih krpi za čišćenje koje osiguravaju relativno malo trenje.(slika 4)

 

Trening se sastoji od guranja ploče u dužini 15-20 metara u jednom smjeru te okretom i guranjem nazad .Ukupno trajanje vježbe iznosi 18-22 sekundi u maksimalnoj brzini izvedbe, ovisno o dužini guranja..Izvodi se 4-8 setova saodmorom 1:3 što omogučava rad do trojice vježbača na jednom rekvizitu odnosno stanici.
Tijekom treninga se pokazalo da je metabolički udar prilikom ove vrste treninga jači čak i od Tabata protokola gdje vježbači nisu uspjeli dostiči maksimalni broj srčanog pulsa dokje u varijanti sled intervala puls dostizao maksimalne prediktorske vrijednosti. Jedan od razloga je i angažiranost kompletne tjelesne muskulature i enormne energetske potrošnje u jedinici vremena.Donji ekstremiteti moraju proizvesti ogromnu silu da bi svladali sile trenja od strane podloge i težinu samog sleda , stabilizatori trupa prenose silu u gornje ekstremitete koji moraju upravljati sledom i istodobno vršiti pritisak na podlogu.
Ovakav način intervalnog treninga ima odličnu primjenu u timskom sportovima jer može imati i ulogu team buildinga u smislu štafetnog natjecanja po grupama te kao odličan motivacijski odmak od klasičnog intervalnog trčanja dionica .
Može se bez problema primijeniti u svim dvoranama koje imaju klasičan parket ili sportski pod jer ne oštečuje podlogu i ne postoji dodatni financijski izdatak oko kupnje rekvizita, što je mnogim sportskom kolektivima vrlo bitna stavka.

Zaključak:

Sve navedene metode su dokazale svoju svrhu i učinkovitost u svakodnevnoj primjeni..Neke od njih sam prilagodio sebi i potrebama ljudi sa kojima radim, međutim ne treba ih uzimati kao konačan recept već kao alat za upotrebu koji se može upotrijebiti prilikom izrade individualnog programa u kojem se mogu implementirati segmenti navedenih metoda.
Jedino što je dokazano u praksi je da ako imamo za cilj sportašu ili klijentu efikasno podignuti radni kapacitet, energetske sisteme ili djelovati na smanjenje masnog tkiva intervalna metoda treninga je za to najbolji alat

Goran Sajko YouTube channel

Youtube-128

Indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index, BMI)

Visina

Težina


259a certified-logo-HQ