Dinamičko zagrijavanje sa štapom

Za uspješno odrađen trening potrebno se dobro pripremiti.Jedan od efikasnih naćina zagrijavanja koje slijedi nakon faze autogene inhibicije i stretchinga je zagrijavanje sa štapom.

Veoma skroman ali vrlo efikasan rekvizit sa kojim se može razbiti monotonija svakodnevne rutine.

Na prikazanom videu je skraćeni prikaz zagrijavanja koje traje do 7 minuta , ovisno o broju ponavljanja.

Preporučujem 10-15 ponavljanja za vježbe koje se izvode bilateralno, odnosno 5-8 za vježbe koje se izvode unilateralno.Jedna od zakoitosti zagrijavanja je da se vježbe izvode u svim ravnima u kojima se tijelo kreće, te da se ukljuće strukture gibanja koje će se izvoditi u glavnom dijelu treninga.

Upravo zbog toga je štap idealni rekvizit sa kojim bez velikog opterećenja možemo izvesti fundamentalne funkcionalne pokrete, učiti obrasce pokreta i i ispravljati vježbaća uočavajući greške i restrikcije pri pokretu.

 

 

 

Goran Sajko YouTube channel

Youtube-128

Indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index, BMI)

Visina

Težina


259a certified-logo-HQ

AKOPA d.o.o. za savjetovanje i usluge, Lanište 5d, Zagreb, Hrvatska , OIB: 64586593155, IBAN: HR2523600001101684501
Upisan u Trgovački sud u Zagrebu, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.
Uprava: Goran Sajko, direktor  
 
mob: +385 (91) 531 88 48
email:  goran.sajko@akopa.hr, sajkogoran@gmail.com
 
© 2015. Akopa d.o.o., sva prava pridržana.
 
Izrada:
lavstudio