simon
3b0cd227-99fa-402b-aefc-cd11ddbc4e6c
p1010036
p1010007
p1010006
p1010002
img 0325
img 0232
gorandraganja
goranbarba
goran fitness book 17 of 17
goran fitness book 15 of 17
goran fitness book 14 of 17
goran fitness book 13 of 17
goran fitness book 12 of 17
goran fitness book 10 of 17
goran fitness book 9 of 17
goran fitness book 8 of 17
goran fitness book 7 of 17
goran fitness book 6 of 17
goran fitness book 5 of 17

Goran Sajko YouTube channel

Youtube-128

Indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index, BMI)

Visina

Težina


259a certified-logo-HQ

AKOPA d.o.o. za savjetovanje i usluge, Lanište 5d, Zagreb, Hrvatska , OIB: 64586593155, IBAN: HR2523600001101684501
Upisan u Trgovački sud u Zagrebu, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.
Uprava: Goran Sajko, direktor  
 
mob: +385 (91) 531 88 48
email:  goran.sajko@akopa.hr, sajkogoran@gmail.com
 
© 2015. Akopa d.o.o., sva prava pridržana.
 
Izrada:
lavstudio